DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tên đơn vịSố lượngCBQLGiáo viênNhân viên
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu182121062137403410
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT31161412514461
- Các Trung tâm GDTX2081913851
- Các Trường khuyết tật9956628
- Các trường chuyên nghiệp2161316241
- Văn phòng Sở5726238
- Các trường Trung học phổ thông2536782125333
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu43562463175935
- Các trường Mầm non141697862457
- Các trường Tiểu học1316651060191
- Các trường trung học cơ sở100343832128
- Các nhóm lớp TT mầm non60437412155
- Văn phòng Phòng giáo dục VT17494
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa1416791075262
- Các Trường Mầm Non40426260118
- Các trường Tiểu học5463143679
- Các Trường Trung học cơ sở4551737662
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa11533
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức23831701669544
- Các Trường Mầm non62159340222
- Các Trường Tiểu học92261689172
- Các Trường trung học cơ sở82740640147
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức131003
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc24061541763489
- Các trường Mầm Non63054377199
- Các Trường Tiểu học97659738179
- Các Trường Trung học cơ sở78432647105
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc16916
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền1626941301231
- Các Trường Mầm Non3132321080
- Các Trường Tiểu Học70140560101
- Các Trường Trung học cơ sở5991953050
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền7610
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ101563768184
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ153102
- Các trường Mầm non3182420193
- Các trường Tiểu học3902431947
- Các Trường Trung học cơ sở2921223842
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành17771041394279
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành10901
- Các Trường Mầm Non4752835097
- Các Trường Tiểu học75143592116
- Các Trường Trung học cơ sở5402345265
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo117118125
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo4310
- Các Trường Mầm Non7865121
- Các Trường Tiểu học352294
- Các Trường Trung học cơ sở0000

Design by Trần Văn Sáu

Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu