DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tên đơn vịSố lượngCBQLGiáo viênNhân viên
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu183531056138603437
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT31091382506465
- Các Trung tâm GDTX2071813653
- Các Trường khuyết tật9956628
- Các trường chuyên nghiệp2161316241
- Văn phòng Sở5825258
- Các trường Trung học phổ thông2529772117335
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu44052453231929
- Các trường Mầm non141096860454
- Các trường Tiểu học1321651066190
- Các trường trung học cơ sở103643867126
- Các nhóm lớp TT mầm non62137429155
- Văn phòng Phòng giáo dục VT17494
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa1420781080262
- Các Trường Mầm Non40426260118
- Các trường Tiểu học5473043780
- Các Trường Trung học cơ sở4581738061
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa11533
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức24011701668563
- Các Trường Mầm non63159339233
- Các Trường Tiểu học92861689178
- Các Trường trung học cơ sở82940640149
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức131003
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc24081541763491
- Các trường Mầm Non63154377200
- Các Trường Tiểu học97759738180
- Các Trường Trung học cơ sở78432647105
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc16916
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền1644941313237
- Các Trường Mầm Non3202221385
- Các Trường Tiểu Học70741564102
- Các Trường Trung học cơ sở6041953550
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền7610
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ105363804186
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ153102
- Các trường Mầm non3472422895
- Các trường Tiểu học3932432247
- Các Trường Trung học cơ sở2981224442
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành17961031414279
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành10901
- Các Trường Mầm Non4802835498
- Các Trường Tiểu học75342596115
- Các Trường Trung học cơ sở5522346465
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo117118125
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo4310
- Các Trường Mầm Non7865121
- Các Trường Tiểu học352294
- Các Trường Trung học cơ sở0000

Design by Trần Văn Sáu

Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu