1.  Địa chỉ kết nối Cơ sở dữ liệu PMIS mới: 125.234.239.170,1400 (thay cho địa chỉ kết nối cũ bariavungtau.edu.vn,1400)

2. Để nhập số CMND 12 số, cần tải và chạy lại phần mềm phiên bản mới hơn, tải tại đây

Chọn trường và điền đầy đủ thông tin bên dưới


THỐNG KÊ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên Ts trường Tổng Nữ CBQL Giáo viên Nhân viên Đảng viên
Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tỷ lệ
CÔNG LẬP
Mầm non111404038272842842466246511289361292127631.98%
Tiểu học13455024469290167427136258195852147176439.02%
THCS884543340617863369728625994301640118636.1%
THPT292340151588311980129526318483448135.64%
GDTX8168114112114854025704141.67%
Khuyết tật21161045276713228464239.66%
TH-THCS-THPT14941313632108191638.78%
Tổng cộng37316758134768595501264010435289121966048480636.09%
NGOÀI CÔNG LẬP
Mầm non17417531671808088688136834718171.03%
Tiểu học2161148661061003834343421.12%
THPT26452104134201610715.62%
TH-THCS-THPT5312510441110216.45%
Tổng cộng1832009189688861037101943740764593.19%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu