DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tên đơn vịSố lượngCBQLGiáo viênNhân viên
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu183351073137353527
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT30871412482464
- Các Trung tâm GDTX2061813553
- Các Trường khuyết tật9756428
- Các trường chuyên nghiệp1971214639
- Văn phòng Sở5828228
- Các trường Trung học phổ thông2529782115336
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu44092503213946
- Các trường Mầm non140596852457
- Các trường Tiểu học1323651068190
- Các trường trung học cơ sở104344869130
- Các nhóm lớp TT mầm non62141415165
- Văn phòng Phòng giáo dục VT17494
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa1422771076269
- Các Trường Mầm Non40525258122
- Các trường Tiểu học5483043682
- Các Trường Trung học cơ sở4581737962
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa11533
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức23901711660559
- Các Trường Mầm non62359334230
- Các Trường Tiểu học92562685178
- Các Trường trung học cơ sở82940641148
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức131003
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc24091551748506
- Các trường Mầm Non63254372206
- Các Trường Tiểu học97860733185
- Các Trường Trung học cơ sở78332642109
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc16916
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền1646961297253
- Các Trường Mầm Non3212320395
- Các Trường Tiểu Học70841561106
- Các Trường Trung học cơ sở6042053252
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền7610
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ105566783206
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ153102
- Các trường Mầm non35425223106
- Các trường Tiểu học3892431451
- Các Trường Trung học cơ sở2971423647
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành17981051396297
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành10901
- Các Trường Mầm Non48030339111
- Các Trường Tiểu học75542594119
- Các Trường Trung học cơ sở5522346366
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo119128027
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo4400
- Các Trường Mầm Non8065123
- Các Trường Tiểu học352294
- Các Trường Trung học cơ sở0000

Design by Trần Văn Sáu

Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu