Thay đổi đường dẫn trên PMIS: Địa chỉ kết kết máy chủ mới là: 125.234.239.170,1400THỐNG KÊ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên Ts trường Tổng Nữ CBQL Giáo viên Nhân viên Đảng viên
Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tỷ lệ
CÔNG LẬP
Mầm non111401437992872872445244411609541163114628.97%
Tiểu học13454734434286161421235668265901992161836.4%
THCS884537340217861368428496204471544109834.03%
THPT292347152290311986130126318480646234.34%
GDTX7172116112116884225734342.44%
Khuyết tật21151035274693632444038.26%
Giáo dục chuyên nghiệp1117713080501911603151.28%
Quản lý8462022102121391684.78%
TH-THCS-THPT15041313732108191638%
Tổng cộng38116871135088855551263610400297822525740447034.02%
NGOÀI CÔNG LẬP
Mầm non17417521670808088688136834718171.03%
Tiểu học2162149661071013834353521.6%
THPT26452104134201610715.62%
TH-THCS-THPT5312510441110216.45%
Tổng cộng1832009189688861038102043740765603.24%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu