THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Tên đơn vịCBQLGiáo viênNhân viên
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu18456139423439
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT31162530446
- Các Trung tâm GDTX20613751
- Các Trường khuyết tật996628
- Các trường chuyên nghiệp21816836
- Văn phòng Sở57238
- Các trường Trung học phổ thông25362136323
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu46183371990
- Các trường Mầm non1425864464
- Các trường Tiểu học13311071195
- Các trường trung học cơ sở1007837127
- Các nhóm lớp TT mầm non838590200
- Văn phòng Phòng giáo dục VT1794
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa14171085253
- Các Trường Mầm Non406267113
- Các trường Tiểu học54643877
- Các Trường Trung học cơ sở45437760
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa1133
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức23821667544
- Các Trường Mầm non622340222
- Các Trường Tiểu học921686174
- Các Trường trung học cơ sở826641145
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức1303
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc24051762487
- Các trường Mầm Non630377199
- Các Trường Tiểu học977737179
- Các Trường Trung học cơ sở782647103
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc1616
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền16221297230
- Các Trường Mầm Non30620479
- Các Trường Tiểu Học702560101
- Các Trường Trung học cơ sở60153250
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền710
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ1000753185
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ15102
- Các trường Mầm non31019393
- Các trường Tiểu học38931947
- Các Trường Trung học cơ sở28623143
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành17791396279
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành1001
- Các Trường Mầm Non47535097
- Các Trường Tiểu học751592116
- Các Trường Trung học cơ sở54245465
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo1178125
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo410
- Các Trường Mầm Non785121
- Các Trường Tiểu học35294
- Các Trường Trung học cơ sở000