1.  Địa chỉ kết nối Cơ sở dữ liệu PMIS mới: 125.234.239.170,1400 (thay cho địa chỉ kết nối cũ bariavungtau.edu.vn,1400)

2. Để nhập số CMND 12 số, cần tải và chạy lại phần mềm phiên bản mới hơn, tải tại đây


THỐNG KÊ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên Ts trường Tổng Nữ CBQL Giáo viên Nhân viên Đảng viên
Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tỷ lệ
CÔNG LẬP
Mầm non112408738712812812504250311299341291127531.59%
Tiểu học13455164486284164427436328145822137175938.74%
THCS884505338217561366028385934251639118736.38%
THPT302336151685311977129426518683248235.62%
GDTX8163110102110814025694142.33%
Khuyết tật21171055277723127474340.17%
TH-THCS-THPT1494031373297191638.78%
Tổng cộng37516773135108435421263910452288121866034480335.97%
NGOÀI CÔNG LẬP
Mầm non17417451664808088187636634618171.03%
Tiểu học2163150661071013834343420.86%
THPT26452104134201610715.62%
TH-THCS-THPT5312510441110216.45%
Tổng cộng1832003189188861033101543540664593.2%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu