DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tên đơn vịSố lượngCBQLGiáo viênNhân viên
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu182071064137433400
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT31181422527449
Các Trung tâm GDTX2071913751
Các Trường khuyết tật9956628
Các trường chuyên nghiệp2181416836
Văn phòng Sở5726238
Các trường Trung học phổ thông2537782133326
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu43672463183938
Các trường Mầm non141997865457
Các trường Tiểu học1324651066193
Các trường trung học cơ sở100643835128
Các nhóm lớp TT mầm non60137408156
Văn phòng Phòng giáo dục VT17494
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa1415771077261
Các Trường Mầm Non40526261118
Các trường Tiểu học5483143879
Các Trường Trung học cơ sở4511537561
Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa11533
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức23871711670546
Các Trường Mầm non62260340222
Các Trường Tiểu học92461689174
Các Trường trung học cơ sở82840641147
Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức131003
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc24051561762487
Các trường Mầm Non63054377199
Các Trường Tiểu học97761737179
Các Trường Trung học cơ sở78232647103
Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc16916
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền1620951295230
Các Trường Mầm Non3062320479
Các Trường Tiểu Học70241560101
Các Trường Trung học cơ sở5991953050
Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền7610
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ100162754185
Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ153102
Các trường Mầm non3102419393
Các trường Tiểu học3902332047
Các Trường Trung học cơ sở2861223143
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành17771041394279
Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành10901
Các Trường Mầm Non4752835097
Các Trường Tiểu học75143592116
Các Trường Trung học cơ sở5402345265
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo117118125
Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo4310
Các Trường Mầm Non7865121
Các Trường Tiểu học352294
Các Trường Trung học cơ sở0000