DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tên đơn vịSố lượngCBQLGiáo viênNhân viênĐảng viênTỷ lệ Đv
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu184061074138073525403521.92%
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT3071158245645779825.99%
- Các Trung tâm GDTX20518134537134.63%
- Các Trường khuyết tật95564263738.95%
- Các trường chuyên nghiệp19931128407738.69%
- Văn phòng Sở58282283255.17%
- Các trường Trung học phổ thông251476210833058123.11%
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu4444249325194487919.78%
- Các trường Mầm non14069485745517412.38%
- Các trường Tiểu học132665107218943933.11%
- Các trường trung học cơ sở10724489713124322.67%
- Các nhóm lớp TT mầm non62141415165111.77%
- Văn phòng Phòng giáo dục VT1951041263.16%
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa141977107426844331.22%
- Các Trường Mầm Non4022525712010927.11%
- Các trường Tiểu học547304358218834.37%
- Các Trường Trung học cơ sở458173786313930.35%
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa12543758.33%
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức2461162174155854222.02%
- Các Trường Mầm non667583812289814.69%
- Các Trường Tiểu học9406269917922223.62%
- Các Trường trung học cơ sở8403965314821425.48%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức14383857.14%
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc2408155175050340616.86%
- Các trường Mầm Non630543722047912.54%
- Các Trường Tiểu học9796073418520220.63%
- Các Trường Trung học cơ sở7833264310811614.81%
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc16916956.25%
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền163691128226338523.53%
- Các Trường Mầm Non32123203956520.25%
- Các Trường Tiểu Học7184156611120127.99%
- Các Trường Trung học cơ sở584155125710618.15%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền76107100%
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ10536678220523121.94%
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ1531021066.67%
- Các trường Mầm non353252221064913.88%
- Các trường Tiểu học387243135011228.94%
- Các Trường Trung học cơ sở29814237476020.13%
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành1796104139629630817.15%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành10901660%
- Các Trường Mầm Non480303391116012.5%
- Các Trường Tiểu học7554159611812716.82%
- Các Trường Trung học cơ sở550234616611420.73%
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo1181275314336.44%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo44004100%
- Các Trường Mầm Non79647262126.58%
- Các Trường Tiểu học3522851851.43%
- Các Trường Trung học cơ sở000000%

Design by Trần Văn Sáu

Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu