1.  Địa chỉ kết nối Cơ sở dữ liệu PMIS mới: 125.234.239.170,1400 (thay cho địa chỉ kết nối cũ bariavungtau.edu.vn,1400)

2. Để nhập số CMND 12 số, cần tải và chạy lại phần mềm phiên bản mới hơn, tải tại đây

Chọn trường và điền đầy đủ thông tin bên dưới


THỐNG KÊ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên Ts trường Tổng Nữ CBQL Giáo viên Nhân viên Đảng viên
Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tỷ lệ
CÔNG LẬP
Mầm non111404138292842842469246811239331290127431.92%
Tiểu học13455054472289165427036248185852137175338.82%
THCS884544340517964369428595994281629117635.85%
THPT292345151987311986129926418583448135.57%
GDTX8168113112115863822724242.86%
Khuyết tật21161045276713228464239.66%
TH-THCS-THPT14941313632108191638.78%
Tổng cộng37316768134838585491264610439288421896027478435.94%
NGOÀI CÔNG LẬP
Mầm non17417531671808088688136834718171.03%
Tiểu học2161148661061003834343421.12%
THPT26452104134201610715.62%
TH-THCS-THPT5312510441110216.45%
Tổng cộng1832009189688861037101943740764593.19%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu