Thay đổi đường dẫn trên PMIS: Địa chỉ kết kết máy chủ mới là: 125.234.239.170,1400THỐNG KÊ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên Ts trường Tổng Nữ CBQL Giáo viên Nhân viên Đảng viên
Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tỷ lệ
CÔNG LẬP
Mầm non111403638202922922451245011719641130111328%
Tiểu học13755254473288163424435898456021939157035.1%
THCS894605345618363371528786524721525108533.12%
THPT292368153389301998130726118280645934.04%
GDTX8180118142114844427764342.22%
Khuyết tật21171045274693631454138.46%
Giáo dục chuyên nghiệp1120723078473321613150.83%
Quản lý8472023101121401685.11%
Tổng cộng38516998135968975621267510425304423005622435833.07%
NGOÀI CÔNG LẬP
Mầm non17117481666838391290738336118171.03%
Tiểu học2161149661091033834353521.74%
THPT26452104134201610715.62%
TH-THCS-THPT5312510441110216.45%
Tổng cộng1802004189291891066104845242165603.24%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu