Thay đổi đường dẫn trên PMIS: Địa chỉ kết kết máy chủ mới là: 125.234.239.170,1400THỐNG KÊ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên Ts trường Tổng Nữ CBQL Giáo viên Nhân viên Đảng viên
Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tỷ lệ
CÔNG LẬP
Mầm non111403138142872872454245311649561145112828.4%
Tiểu học13754784440286161422235788295911962159235.82%
THCS884555341617861368828556304531519107833.35%
THPT292360152790301987129926318480745934.19%
GDTX7179121112114843926744341.34%
Khuyết tật21171045276713631444037.61%
Giáo dục chuyên nghiệp1118723077473221603150.85%
Quản lý8452022101121381684.44%
TH-THCS-THPT15041313732108191638%
Tổng cộng38416933135558855541265610420300522715668440333.47%
NGOÀI CÔNG LẬP
Mầm non17117551673838391390838236018171.03%
Tiểu học2162149661061003834353521.6%
THPT26452104134201610715.62%
TH-THCS-THPT5312510441110216.45%
Tổng cộng1802012189991891064104645142065603.23%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu