THỐNG KÊ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên Ts trường Tổng Nữ CBQL Giáo viên Nhân viên Đảng viên
Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tỷ lệ
CÔNG LẬP
Mầm non1163806359529629622432241116996796995125.46%
Tiểu học14054784393297164419335278606051847148533.72%
THCS88464634641967437432876652470137296529.53%
THPT292393153599322018131026018078943832.97%
GDTX9195127153122895534794640.51%
Khuyết tật2111985272673429454140.54%
Giáo dục chuyên nghiệp2137796084474329693450.36%
Quản lý11532324101163361767.92%
Tổng cộng39716819133149385811247610158307923175206397730.95%
NGOÀI CÔNG LẬP
Mầm non17217661680868691390840137926251.47%
Tiểu học2164152661131073834363621.95%
THPT26955204336221711715.94%
TH-THCS-THPT2282510441110217.14%
Tổng cộng1782027191295921073105547244075693.7%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu