Thay đổi đường dẫn trên PMIS: Địa chỉ kết kết máy chủ mới là: 125.234.239.170,1400THỐNG KÊ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên Ts trường Tổng Nữ CBQL Giáo viên Nhân viên Đảng viên
Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tỷ lệ
CÔNG LẬP
Mầm non111403838222892892453245211609531145112828.36%
Tiểu học13754854442287162422235738295911942157235.41%
THCS884562342317961368628546394621516107633.23%
THPT292365153190301991130226418580845934.16%
GDTX7175117132112843926744342.29%
Khuyết tật21171045274693732454138.46%
Giáo dục chuyên nghiệp1118723077473221603150.85%
Quản lý8462023101121391684.78%
TH-THCS-THPT15041313732108191638%
Tổng cộng38416956135728925571265310414301222795648438233.31%
NGOÀI CÔNG LẬP
Mầm non17117551673838391390838236018171.03%
Tiểu học2161149661091033834353521.74%
THPT26452104134201610715.62%
TH-THCS-THPT5312510441110216.45%
Tổng cộng1802011189991891067104945142065603.23%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu