THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU - BỘ GIÁO DỤC & ÐÀO TẠO

Tên đơn vịSố lượngSố lượng Đảng viênTỉ lệ
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu16767503930.05%
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT2885100634.87%
Các Trung tâm GDTX1917740.31%
Các Trường khuyết tật1094238.53%
Các trường chuyên nghiệp1366850%
Văn phòng Sở553869.09%
Các trường Trung học phổ thông239478132.62%
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu308095731.07%
Các trường Mầm non81922527.47%
Các trường Tiểu học117444237.65%
Các trường trung học cơ sở107027825.98%
Văn phòng Phòng giáo dục VT171270.59%
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa151958338.38%
Các Trường Mầm Non49015932.45%
Các trường Tiểu học53723443.58%
Các Trường Trung học cơ sở48118338.05%
Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa11763.64%
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức241064126.6%
Các Trường Mầm non64012619.69%
Các Trường Tiểu học92325827.95%
Các Trường trung học cơ sở83425029.98%
Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức13753.85%
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc231941818.03%
Các trường Mầm Non6088413.82%
Các Trường Tiểu học94720721.86%
Các Trường Trung học cơ sở74911715.62%
Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc151066.67%
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền168459535.33%
Các Trường Mầm Non35010630.29%
Các Trường Tiểu Học70526537.59%
Các Trường Trung học cơ sở62221734.89%
Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền77100%
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ105333131.43%
Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ11763.64%
Các trường Mầm non3687620.65%
Các trường Tiểu học37714738.99%
Các Trường Trung học cơ sở29710134.01%
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành167745527.13%
Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành11763.64%
Các Trường Mầm Non3517019.94%
Các Trường Tiểu học75221328.32%
Các Trường Trung học cơ sở56316529.31%
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo1405337.86%
Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo5480%
Các Trường Mầm Non953031.58%
Các Trường Tiểu học401947.5%
Các Trường Trung học cơ sở000%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu