THỐNG KÊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tên đơn vịSố lượngNữCBQLGiáo viênNhân viênHĐ68Đảng viênTỷ lệ Đv
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu16946135459251263315681422579534.2%
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT278718251302252181178101936.56%
- Văn phòng Sở4620222113984.78%
- Các trường Trung học phổ thông2347152290198613412980634.34%
- Các Trung tâm GDTX1621091011023167043.21%
- Các Trường khuyết tật11510357416204438.26%
- Các trường chuyên nghiệp117713807126051.28%
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu329730111562542269289113634.46%
- Văn phòng Phòng giáo dục VT181360221372.22%
- Các trường Mầm non9588966558112218130631.94%
- Các trường Tiểu học12941191521073846649938.56%
- Các trường trung học cơ sở102691033887614031830.99%
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa1545133976115211517974147.96%
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa1063202660%
- Các Trường Mầm Non516493303383211124647.67%
- Các trường Tiểu học53044925415403827551.89%
- Các Trường Trung học cơ sở48939118397432821443.76%
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức23311742140167427121969529.82%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức1233012866.67%
- Các Trường Mầm non664624544031059515623.49%
- Các Trường Tiểu học83057848627746926131.45%
- Các Trường trung học cơ sở82553735644915327032.73%
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc23931851161171026923063526.54%
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc13470121076.92%
- Các trường Mầm Non7086636043510210014520.48%
- Các Trường Tiểu học93570561687968627829.73%
- Các Trường Trung học cơ sở73747933588704220227.41%
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền1687137294123016312866239.24%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền6360006100%
- Các Trường Mầm Non35834525196565712234.08%
- Các Trường Tiểu Học69955039526544527939.91%
- Các Trường Trung học cơ sở62447424508532625540.87%
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ1042851597371177035133.69%
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ1073002550%
- Các trường Mầm non3583462122353398624.02%
- Các trường Tiểu học37828723282321615240.21%
- Các Trường Trung học cơ sở29621112232321310836.49%
Phòng GD-ĐT Thị xã Phú Mỹ1689140195121915611649229.13%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành1149001763.64%
- Các Trường Mầm Non3513352620543357019.94%
- Các Trường Tiểu học76564236571704922929.93%
- Các Trường Trung học cơ sở56242024443433118633.1%
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo1751531411727136436.57%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo424000375%
- Các Trường Mầm Non101976642093231.68%
- Các Trường Tiểu học4233231521945.24%
- Các Trường Trung học cơ sở2821222221035.71%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu