THỐNG KÊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tên đơn vịSố lượngNữCBQLGiáo viênNhân viênHĐ68Đảng viênTỷ lệ Đv
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu17030136089321265015911433570333.49%
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT281118371332249189182102336.39%
- Văn phòng Sở4620231113984.78%
- Các trường Trung học phổ thông2365153190199113313180834.16%
- Các Trung tâm GDTX1651101210621157143.03%
- Các Trường khuyết tật11710457414234538.46%
- Các trường chuyên nghiệp1187237720126050.85%
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu334930571572561279293108132.28%
- Văn phòng Phòng giáo dục VT181360221372.22%
- Các trường Mầm non9739096558911618329129.91%
- Các trường Tiểu học13041200531074836747536.43%
- Các trường trung học cơ sở105393433897784130228.68%
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa1544133777114911417973547.6%
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa1063202660%
- Các Trường Mầm Non517494303383211124647.58%
- Các trường Tiểu học52844725413403826850.76%
- Các Trường Trung học cơ sở48939019396422821543.97%
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức23321741142167527421969429.76%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức1233012866.67%
- Các Trường Mầm non662622554001059515523.41%
- Các Trường Tiểu học83157849631756926131.41%
- Các Trường trung học cơ sở82753835644935327032.65%
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc23951850161171227123063726.6%
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc13470121076.92%
- Các trường Mầm Non7086636043510210014520.48%
- Các Trường Tiểu học93670461688978627829.7%
- Các Trường Trung học cơ sở73847933589714220427.64%
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền1685137093123316412763237.51%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền6360006100%
- Các Trường Mầm Non35734424193565811632.49%
- Các Trường Tiểu Học70155239530564326537.8%
- Các Trường Trung học cơ sở62147124510522624539.45%
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ1051860607421197135333.59%
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ1073002550%
- Các trường Mầm non3663542222755408824.04%
- Các trường Tiểu học37828723282321615240.21%
- Các Trường Trung học cơ sở29721212233321310836.36%
Phòng GD-ĐT Thị xã Phú Mỹ1687140195121015511848328.63%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành1149001763.64%
- Các Trường Mầm Non3523362720543357120.17%
- Các Trường Tiểu học76564235573705022429.28%
- Các Trường Trung học cơ sở55941924432423218132.38%
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo1761551411926146536.93%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo424000375%
- Các Trường Mầm Non10310066619103332.04%
- Các Trường Tiểu học4132231521946.34%
- Các Trường Trung học cơ sở2821222221035.71%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu