THỐNG KÊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tên đơn vịSố lượngNữCBQLGiáo viênNhân viênHĐ68Đảng viênTỷ lệ Đv
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu17105136449511267516091473567933.2%
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT281918281362262184188103036.54%
- Các Trung tâm GDTX1691091310923197343.2%
- Các Trường khuyết tật11310057411234438.94%
- Các trường chuyên nghiệp1197237821116151.26%
- Văn phòng Sở4819241024287.5%
- Các trường Trung học phổ thông2370152891200012913381034.18%
Các đơn vị trực thuộc Huyện, TP13101912538.46%
- Huyen Con Dao13101912538.46%
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu335830691642554287304108032.16%
- Các trường Mầm non9719076757911919229230.07%
- Các trường Tiểu học12991198551065856847236.34%
- Các trường trung học cơ sở106995036909814230328.34%
- Văn phòng Phòng giáo dục VT181360221372.22%
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa1547133783114711218472546.86%
- Các Trường Mầm Non521498353373011423645.3%
- Các trường Tiểu học53044726413404026950.75%
- Các Trường Trung học cơ sở48638619395422821444.03%
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa1063202660%
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức23461746147167528222469729.71%
- Các Trường Mầm non663623563971099615323.08%
- Các Trường Tiểu học86159951652797426931.24%
- Các Trường trung học cơ sở81052137626935226732.96%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức1233012866.67%
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc24061859161172027323163626.43%
- Các trường Mầm Non7086636043510210014520.48%
- Các Trường Tiểu học94371161694988627729.37%
- Các Trường Trung học cơ sở74248133591724320427.49%
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc13470121076.92%
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền1687137190122916713061236.28%
- Các Trường Mầm Non34733424187525610530.26%
- Các Trường Tiểu Học70755936531614526537.48%
- Các Trường Trung học cơ sở62747524511542923637.64%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền6360006100%
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ1057864607441227335333.4%
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ1073002550%
- Các trường Mầm non3663542222755408824.04%
- Các trường Tiểu học38228923285331715540.58%
- Các Trường Trung học cơ sở29921412232341410535.12%
Phòng GD-ĐT Thị xã Phú Mỹ1696140595121615512347628.07%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành1149001763.64%
- Các Trường Mầm Non3543382720644357220.34%
- Các Trường Tiểu học76864335575695321828.39%
- Các Trường Trung học cơ sở56342024435423417931.79%
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo1761551411926146536.93%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo424000375%
- Các Trường Mầm Non10310066619103332.04%
- Các Trường Tiểu học4132231521946.34%
- Các Trường Trung học cơ sở2821222221035.71%

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu