THỐNG KÊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tên đơn vịSố lượngNữCBQLGiáo viênNhân viênHĐ68Đảng viênTỷ lệ Đv
Ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu16694131449861228816511449508130.44%
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT288218561522294200193100834.98%
- Các Trung tâm GDTX1911241512229237740.31%
- Các Trường khuyết tật1109957010254339.09%
- Các trường chuyên nghiệp1357868529156850.37%
- Văn phòng Sở5521261353869.09%
- Các trường Trung học phổ thông23911534100201612912578232.71%
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu30722779174230926730195631.12%
- Các trường Mầm non811749684509718822127.25%
- Các trường Tiểu học1176107659964856444537.84%
- Các trường trung học cơ sở106894142895834727826.03%
- Văn phòng Phòng giáo dục VT171350221270.59%
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa1488128578107313714462942.27%
- Các Trường Mầm Non46844730282567917336.97%
- Các trường Tiểu học52444427401393624546.76%
- Các Trường Trung học cơ sở48438717388422720341.94%
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa1274202866.67%
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức24061769155167831024664026.6%
- Các Trường Mầm non638597573571249912519.59%
- Các Trường Tiểu học92064156681918725828.04%
- Các Trường trung học cơ sở83552739640945825029.94%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức1343012753.85%
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc23171763149166425922341818.04%
- Các trường Mầm Non60656854346971028413.86%
- Các Trường Tiểu học94670657710938120721.88%
- Các Trường Trung học cơ sở75048530606663811715.6%
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc15482321066.67%
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền1679135097122616813059435.38%
- Các Trường Mầm Non35033526189525910630.29%
- Các Trường Tiểu Học70254839527654426437.61%
- Các Trường Trung học cơ sở62046425510512721735%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền7370007100%
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ1050846687411268233031.43%
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ1172002763.64%
- Các trường Mầm non3663562622162427520.49%
- Các trường Tiểu học37727325289332314738.99%
- Các Trường Trung học cơ sở29621015231311510134.12%
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành1660137099121116012145327.29%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành1049001660%
- Các Trường Mầm Non3463292820749376919.94%
- Các Trường Tiểu học74762437560684921428.65%
- Các Trường Trung học cơ sở55741325444433416429.44%
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo14012614922495337.86%
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo535000480%
- Các Trường Mầm Non95926631963031.58%
- Các Trường Tiểu học4031329531947.5%
- Các Trường Trung học cơ sở0

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu