THỐNG KÊ THEO CHUYÊN MÔN
Stt Tên chuyên môn Số lượng
1 Cán bộ quản lý 1020
2 Nhân viên 474
3 Nhân viên HĐ68 1385
4 Cô nuôi dạy trẻ 336
5 Giáo viên mẫu giáo 1687
6 Giáo viên tiểu học 3488
7 Giáo viên Nhạc 275
8 Giáo viên Họa 206
9 Giáo viên thể dục 520
10 Giáo viên Tin học 490
11 Giáo viên Văn 896
12 Giáo viên Sử 354
13 Giáo viên Địa 308
14 Giáo viên GDCD 182
15 Giáo viên Toán 1023
16 Giáo viên Lý 478
17 Giáo viên Hóa 372
18 Giáo viên Sinh 403
19 Giáo viên Công nghệ 149
20 Giáo viên dạy nghề 10
21 Giáo viên Tiếng Anh 852
22 Giáo viên tiếng Pháp 3
23 Giáo viên tiếng Nga 1
24 Giáo viên Tổng phụ trách 164
25 Giáo viên Kỹ thuật 12
26 Thiết bị 227
27 Thư viện 113
28 Đoàn thanh niên 5
29 Giáo viên phổ cập 13
30 Văn thư 299
31 Y tế 291
32 Kế toán 326
33 Giáo viên can thiệp sớm 1
34 Giáo viên dạy trẻ chậm phát triển 23
35 Chuyên viên 53
36 Giáo viên Tiếng Nhật 12
37 Giáo viên mầm non 905
38 Kinh tế chính trị 4
39 Giáo dục học 2
40 Tâm lý - Giáo dục 7
41 Pháp luật 1
42 Quản trị kinh doanh 2
43 Giảng viên kế toán 1
44 Giảng viên triết học 2
45 Tài chính - ngân hàng 4
46 Giáo vụ 2
47 Tổng phụ trách 6

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu