Stt Tên dân tộc Số lượng
1 Kinh 18685
2 Tày 51
3 Thái 5
4 Hoa 35
5 Khơ-me 13
6 Mường 31
7 Nùng 18
8 Cơ-ho 1
9 Chăm 1
10 Sán Dìu 3
11 Thổ 2
12 Chơ-ro 46
13 Ơ Đu 2
14 Người nước ngoài 1
Tổng cộng 18894

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu