Stt Tên dân tộc Số lượng
1 Kinh 18708
2 Tày 53
3 Thái 4
4 Hoa 29
5 Khơ-me 11
6 Mường 38
7 Nùng 24
8 Cơ-ho 1
9 Chăm 1
10 Sán Dìu 3
11 Thổ 2
12 Chơ-ro 48
13 Người nước ngoài 1
Tổng cộng 18923

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu