Stt Tên dân tộc Số lượng
1 Kinh 18684
2 Tày 53
3 Thái 5
4 Hoa 31
5 Khơ-me 13
6 Mường 37
7 Nùng 18
8 Cơ-ho 1
9 Chăm 1
10 Sán Dìu 3
11 Thổ 2
12 Chơ-ro 46
13 Ơ Đu 2
14 Người nước ngoài 1
Tổng cộng 18897

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu