Stt Tên dân tộc Số lượng
1 Kinh 18856
2 Tày 54
3 Thái 5
4 Hoa 30
5 Khơ-me 12
6 Mường 38
7 Nùng 22
8 Cơ-ho 1
9 Chăm 1
10 Sán Dìu 3
11 Thổ 2
12 Chơ-ro 47
13 Ơ Đu 2
14 Người nước ngoài 1
Tổng cộng 19074

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu