Hướng dẫn kết nối Cơ sở dữ liệu online Sở Giáo dục

Chú ý: Địa chỉ kết nối máy chủ là 125.234.239.170,1400 thay cho địa chỉ bariavungtau.edu.vn,1400 trong video

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu