Về việc thay đổi địa chỉ kết nối phần mềm quản lý nhân sự PMIS

1.  Địa chỉ kết nối Cơ sở dữ liệu PMIS mới: 125.234.239.170,1400 (thay cho địa chỉ kết nối cũ bariavungtau.edu.vn,1400)

2. Để nhập số CMND 12 số, cần tải và chạy lại phần mềm phiên bản mới hơn, tải tại đây

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu