THÔNG BÁO

Thông báo

1. Báo cáo số lượng học sinh học trực tuyến: Báo cáo, Thống kê -> Báo cáo số lượng học sinh học trực tuyến

2. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Thăng hạng CDNN -> Hồ sơ thăng hạng CDNN

3. Thông tin đăng nhập của giáo viên, vào đây để lấy mã giáo: Danh sách -> Thông tin chung

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu