Thông báo 2

Thông báo 2

THÔNG BÁO

1. Tài khoản đăng nhập của viên chức:  Danh sách -> Thông tin chung

- Tên đăng nhập: Mã hồ sơ, mật khẩu mặc định trùng với tên đăng nhập

- Quản lý tài khoản viên chức: Hệ thống -> Tài khoản

2. Để kết nối với Cơ sở dữ liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần cập nhật đầy đủ thông tin trong hồ sơ, chú ý có dấu (*) là phần bắt buộc phải có dữ liệu

3. Đối với giáo viên Ngoại ngữ thì các mục sau không được bỏ trống

  • Nhóm chứng chỉ ngoại ngữ
  • Ngoại ngữ
  • Loại chứng chỉ ngoại ngữ
  • Khung năng lực ngoại ngữ

 

4. Quy chế khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự PMIS

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu